Syddansk Universitet

En konsekvent visuel identitet på tværs af organisationen

Syddansk Universitet (SDU) har mere end 32.000 studerende, 6 fakulteter, 115 forskellige studieprogrammer og over 4.000 medarbejdere. SDU faciliterer forskning af høj kvalitet, der bidrager til ny teknologi og bedre sundhed i samfundet.

SkabelonDesign sikrede i samarbejde med SDUs grafiske designer, Mikkel Larris, en konsekvent visuel identitet på tværs af organisationen, der ikke blot giver udtryk for et ensrettet brand i Word og PowerPoint, men som ydermere danner rammerne for, hvordan SDU fremadrettet skal repræsenteres.

Før implementeringen af Templafy, var SDU’s dokumentskabeloner og digitale ressourcer, der var designet til brandet, kun tilgængelige på intranettet, som mange folk ikke anvendte.

Universitetet er inddelt i mange institutter, hvilket gør det særligt svært for universitetets personale at sende skabeloner, billeder og brandrelaterede elementer ud og opdatere dem.

Grafisk designer i SDU’s kommunikationsafdeling Mikkel Larris husker: “Før Templafy var det virkelig en jungle for vores brand.”

SDU valgte at forny brandet i 2016 for at “rense” sin visuelle identitet. Universitetets designafdeling skabte nye logoer, farvetemaer og valg af skrifttyper. SDUs eksisterende lokalt installeret system gjorde det imidlertid stadigt mere besværligt at sikre nem adgang til vigtige visuelle identitetsressourcer- og aktiver for fakultetets ansatte og studerende

Det blev hurtigt klart i løbet af brandets fornyelsesproces, at SDU havde brug for et centraliseret system til at lancere de nye brandmæssige elementer for alle afdelinger, centre og forskningsenheder. Templafy var den perfekte løsning.

Hvorfor blev Templafy valgt?

“Med Templafy installeret på alle universitetets computere, både Macs og PC’er, anvender studerende og ansatte nu i højere grad skabeloner og billeder, der er ensrettet med brandet. Det er nemt for alle at finde de skabeloner og digitale ressourcer, som de har brug for. Nu er der ingen undskyldning for ikke at følge brandet.”

– Mikkel Larris, grafisk designet, SDU’s kommunikationsafdeling

Mikkel oplevede, at Templafy var en enorm hjælp med hensyn til indførelse af fornyede elementer til SDUs brand, og ydermere i forhold til hans arbejdsopgaver på universitetet.

Han kan trygt stole på, at SDUs personale, de studerende og fakulteterne har adgang til opdaterede præsentationsskabeloner.

Med Templafy er det nemt at oprette og skabe universitetspræsentationer, der omfatter slides med de seneste tal og oplysninger, som samtidigt er ensrettet og effektiviseret med brandet.

Når Mikkel nu bliver spurgt om at levere skabeloner eller billeder, kan han ganske enkelt bede folk om at åbne Word og anvende Templafy til at få adgang til alle de billeder og skabeloner, som han har skabt.

“Jeg kan nemt dele de skabeloner og præsentationer, som jeg skaber, hvilket sparer mig for at skulle lave dobbeltarbejde. Desuden gør Templafys integration med vores digitale arkivhåndteringssystem, Skyfish, det nemmere for kolleger at finde godkendte billeder, hvilket er en kæmpe gevinst”, udtaler Mikkel.

Siden implementeringen af Templafy har SDU oplevet, at det indhold, som medarbejderne producerer, er stadigt mere ensartet med brandet og anvendes i højere grad end før.

“Folk interagerer mere med de skabeloner, som vi rent faktisk har, hvilket betyder at vores teams arbejder mere strømlinet med brandet og på en smartere måde. For eksempel bliver vores mødeminutter nu registreret ensartet, fordi alle anvender den samme skabelon.”

  • SDU’s personale har nem adgang til den korrekte skabelon for at registrere mødeminutter på en ensartet måde.
  • Templafy integreres med det digitale arkivhåndteringssystem Skyfish, så billeder er nemt tilgængelige for SDU’s personale, fakulteter og studerende direkte i kontorprogrammer.