Standardtekster

Let adgang til godkendte standardformuleringer

  • Simpel, central styring af skabeloner og frase-dokumenter.
  • Nemt at skræddersy professionelle Word-dokumenter ud fra eksisterende tekstbidder.
  • Grafisk layout og tekstindhold er altid opdateret og godkendt.
  • Fejlfri ensartet dokumentudarbejdelse på tværs af afdelinger, lande og business units.
  • Reducerer medarbejdernes tidsforbrug ved udarbejdelse af dokumenter.

Undgå dobbeltarbejde

Hvad enten du er fra en styrelse, ministerium, eller privat virksomhed – så kan du have behov for at sagsbehandlingen foregår effektivt og tekstformuleringer er korrekte.

Vores løsninger sikrer, at medarbejderne ikke skal ”opfinde” de samme formuleringer igen og igen, samt giver medarbejderen let adgang til den korrekte sprogbrug og de godkendte standardformuleringer, som virksomheden benytter. Hermed sikres korrekt sagsbehandling og medarbejderens tid frigøres til vigtigt arbejde i stedet for at være tvunget til selv at formulere skriftlige tilbud, dokumenter og lignende.

Med en løsning fra SkabelonDesign løses udfordringen med, at fx en borgerhenvendelse kan være præget af sagsbehandlerens individuelle formulering af tekster. Vi kan hjælpe med at styre formuleringen af fx klagebehandlinger, tilbud og kontrakter centralt. Der kan indsætte prædefinerede tekststykker i dokumenter og på den måde hurtigt skræddersy fx et tilbud eller en skrivelse. Hermed opnår virksomheden endnu større ensartethed i dokumenternes indhold og I opnår en fejlfri sagsbehandling.

Eventuelle ændringer i produktportefølje, priser eller juridiske tekster kan opdateres og udrulles til hele organisationen på én gang. Således reduceres den enkelte medarbejders tidsforbrug.

Vores løsninger er udviklet til offentlige og private virksomheder, der har et behov for at udarbejde Word-dokumenter sammensat af tekstbidder – fx i form af standardtekster, juridiske tekster, prislister og andre teksttyper.

Vi kan også hjælpe dig med at få styr på virksomhedens mange skabeloner via en platform, der er integreret direkte i Office-programmerne. Læs mere om Templafy her.

Vidste du?

At du kan styre formuleringen af fx klagebehandlinger, tilbud og kontrakter centralt. Du kan indsætte prædefinerede tekststykker i dokumenter og hurtigt lave skræddersyede tilbud, skrivelser m.m.