Vi har fået foretaget en analyse af Epinion: 9 ud af 10 bruger Word dagligt – hvad med dig?

 

Hvis du arbejder indenfor advokat-, konsulent- eller den finansielle branche, så er der stor sandsynligheden for, at du bruger et eller flere af Office-pakkens programmer hver dag. Faktisk bruger 87% af de ansatte i disse brancher Word dagligt, mens 33% anvender PowerPoint dagligt.

Det viser resultaterne af en rapport udarbejdet af Epinion for SkabelonDesign. Rapporten kortlægger virksomheders brug af Word og PowerPoint – hvor meget tid bruger de ansatte i Office-pakken, hvor længe arbejder de i Word og PowerPoint og hvor effektivt arbejder de i programmerne?

42% bruger Word mere end 3 timer hver dag

Særligt Word bruges flittigt i de repræsenterede brancher. Faktisk bruges Word mere end 3 timer dagligt af de adspurgte, mens 95% vurderer, at Word er vigtigt for deres daglige arbejde. Det er særligt ansatte i advokat- og revisionsbranchen. der bruger Word. Her er det nemlig hele 56%, som bruger Word mere end 3 timer dagligt.

Hver 5. bruger længere tid end planlagt i PowerPoint

20% af de adspurgte svarer, at de bruger længere tid end planlagt i PowerPoint. En af grundene hertil er, at de er nødt til at spørge andre om hjælp. Andelen af respondenter, der bruger længere tid i PowerPoint, hænger godt sammen med andelen af respondenter, der svarer, at de ikke ser sig selv, som rutinerede brugere af PowerPoint.

Omtrent 40% deler ofte deres arbejde i Word og PowerPoint eksternt

Ofte deles det arbejde, der laves i Word og PowerPoint med folk udenfor virksomheden. Der tegner sig et nogenlunde ensartet mønster i deling af hhv. Word og PowerPoint på tværs af alle brancher og virksomhedsstørrelser.

Rapporten er et spændende indblik i de udvalgte branchers brug af Office-pakken og kaster lys over respondenternes kendskab til Microsoft PowerPoint og Word. Overordnet konkluderer rapporten at brugen af Microsoft Office er udbredt i alle de adspurgte brancher. Langt de fleste respondenter har et ønske om at være selvkørende i både PowerPoint og Word, men ca. halvdelen af de adspurgte føler sig ikke rutinerede og komfortable i PowerPoint.

Tror SkabelonDesign at det er samme billede i alle typer af virksomheder?

Nej, det gør vi ikke, men vi har en idé om, hvordan det forholder sig i en række forskellige typer af virksomheder. Tag fat i din normale kontaktperson, som kan hjælpe med at afdække anvendelse, behovet og potentielle områder hvor der kan findes produktivitets gevinster.

Vil du se rapporten?

Hvis du er interesseret i at se nærmere på spørgsmål og svar i rapporten, kan du downloade hele rapporten her.