Automatiseringer og integrationer har kæmpe potentiale for at effektivisere jeres dokumentudarbejdelse

Har jeres organisation mange manuelle processer, som koster tid og penge? Det kunne eksempelvis være manuel opdatering af produktark i PowerPoint via et dataudtræk fra jeres produktdatabase eller en aktivitetsrapporter, som manuelt skal opdateres ved, at brugerne manuelt kopierer data fra et CRM-system over i skabeloner og dokumenter. 

SkabelonDesign vil i 2020 fokusere på synergi og optimerede/automatiserede arbejdsgange. Vi vil gerne kigge nærmere på jeres processer og vurdere, om det kan automatiseres og derved optimeres.

Vores arbejde foregår både i skyen og udenfor skyen, og vi tilpasser os fuldstændigt til din virksomheds behov. For at automatisere en arbejdsproces, vil der i de fleste tilfælde være en integration til ét eller flere 3. partssystemer, som I benytter (f.eks. ERP, CRM eller databaser). Det kunne eksempelvis være at læse data fra SalesForce ind i et Word-dokument, og gemme dokumentet i jeres SharePoint efterfølgende. 

Et eksempel på en specifik kundecase går på, at vi vedligeholder 2.000 forskellige produktark automatisk og distribuerer dem til kundens Templafy-løsning og efterfølgende til FTP-server.

Hver gang kunden opdaterer deres database med ny produktinformation, bliver ændringen automatisk sat ind og nye PDF-filer bliver genereret, som alle deres kundevendte medarbejdere kan tilgå – uden risiko for at kommunikere forældede informationer i produktarkene. 

Hvordan ser det ud? 

Vi modtager input (data) og ”fletter” det sammen med skabelonen (det rå dokument) og ender med et dokument eller en præsentation i kundens visuelle udtryk, og som har sparet slutbrugeren for gentagne manuelle processer.