Maersk Drilling

Ønskede et mere professionelt look

Maersk Drilling arbejder med offshore boreaktiviteter. Selskabet ejer og driver borerigge, som lejes ud til olieselskaber verden over. Maersk Drilling er et helejet datterselskab i den danske olie- og rederigigant A.P. Møller-Mærsk. Der er kontorer i 11 lande og 3000 ansatte.

I forbindelse med, at Maersk Drilling svarer på udbud fra olieselskaberne, sendes et følgebrev som en del af det fremsendte tilbud. Maersk Drilling ønskede et forbedret look og konsistens i udtrykket på brevet.

Da brevet er det første, som kunderne ser, når tilbuddet åbnes, er det vigtigt, at det er flot og har et professionelt udtryk, der giver kunderne lyst til at læse resten af tilbuddet – det sker nu med den nye skabelon, som er udviklet i samarbejde med SkabelonDesign og Fodfolk. ”Det er blevet meget mere professionelt at se på ”, siger Christian Gullev, som er Senior Bid and Marketing Specialist hos Maersk Drilling, og som har været ansvarlig for tiltaget.

Maersk Drilling har med det nye visuelle følgebrev fået et redskab til effektivt at udarbejde bud, der både er indbydende og indeholder al nødvendig information og lever op til Maersk Drillings visuelle identitet.

Struktur som hjælper sælgerne

Tidligere anvendte Maersk Drilling en brevskabelon i brevformat, som ikke havde helt det professionelle udtryk, som de ønskede, og som Christian Gullev havde set, andre virksomheder kunne tilbyde. Christian Gullev oplevede desuden, at de følgebreve, der blev sendt, varierede i indhold og svingede i den visuelle kvalitet afhængig af hvem, der havde udarbejdet buddet.

Christian Gullev forhørte sig hos sine kolleger i AP Møller Gruppen om, hvem de ville anbefale til at løse opgaven med at udvikle en ny skabelon. Flere pegede på SkabelonDesign, som har løst flere opgaver for A.P. Møller-Mærsk Gruppen i årenes løb. Referencen var vigtig i valg af leverandør for Christian Gullev og var med til at afgøre, at SkabelonDesign fik opgaven. Som Christian Gullev udtaler: ”Det er næsten en plug-and-play-løsning at vælge SkabelonDesign, da de har løst en række opgaver for AP Møller Gruppen og derfor kender til vores design, farver og fonte”.

For Maersk Drilling var det vigtigt at få en perfekt skabelon, der imødekom alle behov og var visuelt appellerende. Selve designet blev udarbejdet af Fodfolk (dansk designbureau), som både Maersk Drilling og SkabelonDesign har samarbejdet med tidligere, mens SkabelonDesign stod for at opsætte skabelonen til brug i Word.

Resultatet er en meget visuel skabelon, der imødekommer Maersk Drillings behov og ønsker. Skabelonen indeholder bl.a. en forside med billede og en række faste indholdssidder, der er sat op på forhånd i skabelonen. På den måde kan Maersk Drilling sikre, at alt det basale er på plads i deres bud og i stedet bruge tiden på at udvikle det variable indhold, der varierer fra bud til bud.

I den nye skabelon er ca. 85 % af teksten predefineret og det hjælper sælgerne med at sikre konsistens i alt, hvad der sendes ud til kunder. Det har de fået med den nye Word-skabelon.

Maersk Drilling har nu kontrol over hele bud-processen og kan håndtere udvikling, opsætning og produktion in-house. Det giver en smidig proces, som gør det muligt at arbejde tæt op ad deadlines og levere et perfekt resultat hver gang.

Christian Gullev udtaler: ”SkabelonDesign har leveret et kvalitetsprodukt, som lever op til de krav, vi havde og som vores salgsfolk ude i verden har taget meget positivt imod, da det hjælper dem i deres arbejde. Skabelonen er meget brugervenlig, så med bare et basis kendskab til Word, kan man let anvende den.

Fakta om løsningen

Kunde: Maersk Drilling
Design: Fodfolk
Løsning: Word-skabelon

Flere anvendelsesmuligheder

Indholdet i brevene er stort set det samme, men en stor fordel er nu, at det er mere professionelt, fleksibelt og brugervenligt. Der er 15 salgsfolk fra Maersk Drilling, som er placeret rundt om på kloden, der anvender skabelonen i alt cirka 45 gange om året. De oplever, at skabelonen er nem at bruge, og de hurtigere får udarbejdet deres tilbud.  Alle følger samme struktur, og sælgerne oplever der er en vis grad af fleksibilitet. ”Mere positivt er”, siger Christian Gullev, ”vi kan anvende skabelonen i andre sammenhænge, når vi kommunikerer”.

Christian Gullev har været glad for samarbejdet med SkabelonDesign og samarbejder nu med SkabelonDesign omkring en Templafy-løsning, som yderligere skal hjælpe Maersk Drilling med at arbejde professionelt, hurtigere og altid i tråd med de visuelle guidelines.

”SkabelonDesign har leveret et kvalitetsprodukt, som lever op til de krav, vi havde og som vores salgsfolk ude i verden har taget meget positivt imod, da det hjælper dem i deres arbejde. Skabelonen er meget brugervenlig, så med bare et basis kendskab til Word, kan man let anvende den.”

Christian Gullev, Senior Bid and Marketing Specialist hos Maersk Drilling