ChangeManagement

Forandringsledelse som struktureret proces

Når vi hos SkabelonDesign taler om forandringsledelse handler det om en struktureret proces der identificerer behovet for, samt implementerer forandringer. For os er produktivitet og brand implementering i MS Office den centrale ydelse og således er vores tilgang til forandringsledelse også forankret i dette domæne. Indenfor brand management er der netop her, behov for at yde en ekstra indsats, da forandringer i MS Office har en direkte indvirkning på medarbejderes arbejdsopgaver.

 

Corporate Infographics increases both productivity and brand value by a huge margin.

Med produktet ChangeManagement forbinder vi brand managerens og medarbejdernes behov. Resultatet er øget produktivitet og at brand value gain, som sikrer optimal udnyttelse af jeres brands potentiale.

Changemanagement1 Changemanagement1

Indblik i din organisations arbejdsmønstre og behov

Processen sætter slutbrugernes behov i fokus, samtidig med at vi sørger for involvering. Netop involveringen er vigtig ift. forandringsledelse. Når vi kommer med nyheder i form af eksempelvis et nyt brand – kommer vi i virkeligheden med en stor arbejdsopgave og ændring for rigtig mange kolleger. Ved at inddrage brugerne opnår vi ikke blot en løsning der italesætter reelle behov, men vi er også et stort skridt på vejen i forhold til forandringsledelse. De inddragede brugere vil forstå, og acceptere at der vil komme foranstående ændringer til deres arbejde i MS Office, ligesom de kan fungere som ambassadører for forandringen i organisationen.

Efter endt proces vil din organisation stå tilbage med et overblik over, hvordan I arbejder i MS Office. På basis af dette overblik, vil vi fremsætte en række helt konkrete forbedringsområder inden for produktivitet og brandstyring.

Om I står overfor at skulle implementere et nyt brand, eller blot ønsker et check af jeres nuværende løsning og dens uforløste potentiale er den opnåede værdi ved processen stor.

Vidste du?

Ifølge vores undersøgelser bruger en gennemsnitlig kontoransat mere end 1 time i MS Office hver dag. Desuden bliver der på verdensplan produceret i omegnen af 30 millioner PowerPoint præsentationer – hver dag. Pointen er at mængden af content der bliver produceret udenfor brand managerens kontrol – og endda synsvidde.

Eksempler på elementer i ChangeManagement-processen​

Analyse

​Vi afholder workshops og interviews med udvalgte medarbejdere, og afdækker nuværende arbejdsmønstre og reelle behov. Denne del kan lyde banal, men er reelt hjørnestenen i processen.

​Med vores domæneviden indenfor MS Office og brugeradfærd giver selv et mindre interviewforløb kæmpe værdi for slutresultatet samt processen derhen.

​Afrapportering

​Analysen munder ud i en række konkrete anbefalinger og potentielle områder til forbedring. Selvom udfaldsrummet kan virke snævert er der ikke som sådan to virksomheder der arbejder ens. Vi tøver med at have nogen som helst antagelser når vi går ind i projektet, ligesom vi ikke kommer med en one-size løsning der skal passe.

​På baggrund af anbefalingerne fra analysen udarbejdes i samarbejde med designressourcerne, løsninger der kan håndtere de identificerede behov. Samt komme i mål uden unødig modstand med afsæt i forandringsskræk.

Hvad kræver forløbet fra jeres side

Hvad end i benytter forløbet som en del af et implementeringsprojekt, eller som et status-check er forandringsparathed samt villighed til at rykke på analysens resultater essentiel. (NB: forløbet indeholder ikke timer afsat til udvikling af løsningen).

Rent praktisk kræver forløbet en projektleder:

  • Der kan opråbe relevante beslutningstagere i organisationen (Dem der kan rykke på resultaterne af analysen)
  • Der kan identificere og koordinere interviews af relevante slutbrugere (Med fokus på ‘slut’brugere. Det er medarbejderen der har sin daglige gang i MS Office vi er på jagt efter).

Vil du vide mere? Ring til os eller kontakt os via formularen herunder, så vender vi tilbage til dig.

Kontakt