BDO Norge

Brand overensstemmelse på tværs af alle kanaler

BDO Norge er del af BDOs netværk af professionelle serviceudbydere, der har over 65.000 medarbejdere på verdensplan.  BDO Norge værdsætter lokal viden og arbejder tæt sammen med sine kunder, hvilket betyder at virksomheden har 70 kontorer fordelt i hele Norge.

Grundet det store netværk af kontorer i Norge og på verdensplan, havde virksomheden udfordringer med at sikre, at de mange forskellige afdelinger og kontorer anvendte opdaterede dokumentskabeloner og digitale ressourcer, når medarbejderne i BDO Norge oprettede dokumenter og præstationer.

Tidligere havde BDO Norge en intranet løsning med skabeloner fra SkabelonDesign, men grundet Templafys funktionaliteter, var det derfor blot et spørgsmål om tid, før brand-materialerne måtte lade migrere fra intranet til skyen.

Et konsekvent brand på tværs af organisationen er vigtigt for BDO Norge, så kundeoplevelsen forbliver af høj kvalitet; Templafy gør BDOs kommunikationsafdeling til at centralisere og ensrette alt brand-materiale, så den visuelle identitet altid er on-brand.

SkabelonDesign indgik et tæt samarbejde med BDO Norge for at sikre en konsistent visuel identitet igennem alle led i organisationen. Skræddersyet løsninger i form af skabeloner i Word og PowerPoint blev udviklet til at skærpe BDO Norges visuelle udtryk, uanset om det gjaldt brevskabeloner eller præsentationer.

SkabelonDesign hjælper BDO Norges 1.450 medarbejdere med at sikre et ensrettet brand på tværs af dokumenter og præsentationer, som produceres på tværs af 70 forskellige kontorer

 

Hvorfor blev Templafy valgt?

BDO Norges marketingdirektør, Caroline Wilander, forklarer:

“Før implementeringen af Templafy, havde vi en række skabeloner til Word og PowerPoint. Nogle skabeloner blev delt på vores intranet, men mange medarbejdere genbrugte gamle præsentationer, rapporter og dokumenter. Det gjorde, at der var en stor risiko for uoverensstemmelser i måden, vores firma blev præsenteret på udadtil med henblik på udspil, rapporter, breve og afgivelser af bud.”

Da BDO Norge begyndte at anvende Templafy, ændrede det sig.

“Efter implementeringen af Templafy har vores medarbejdere nu det samme sæt af skabeloner ved hånden, når de laver dokumenter og præsentationer. Det giver en mere konsistent og professionel profil, og det sikrer, at vores brand lettere genkendes.”

Templafy har givet BDO Norges marketingafdeling ro i sindet, når det handler om at sikre et konsistent brand og arbejde produktivt med dokumenter.

Wilander fortsætter:

“Jeg er glad for at vide, at vores brand præsenteres på en ensartet facon på tværs af servicekanaler og kontorer. Derudover er oprettelsesprocesesn af præsentationer og dokumenter blevet effektiviseret.”

BDO Norge oplever, at Templafys Bibliotek og integration med deres eget administrationssystem til digitale ressourcer er en stor fordel, da det giver medarbejdere adgang til alt, de behøver for at skabe dokumenter, præsentationer og e-mails i MS Office, der er ensrettet med brandet.

“Vi ved, at alle medarbejdere har adgang til opdaterede og korrigerede skabeloner, og at vi sparer tid ved at have vores skabeloner til rådighed, når de behøves.

Desuden ved vi, at alle godkendte billeder er nemme at få fat på, og at vi er i stand til at sikre, at alle ansvarsfraskrivelser, samt generelle betingelser og oplysninger opdateres regelmæssigt.”